Navigacija

Glavni meni

22
Sri, Svi
0 Novih vijesti

Proračun Općine Jelenje

Tipografija

ŠTO JE PRORAČUN?

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinica lokalne samouprave.

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primiraka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.

Proračun se sastoji iz općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa .

TKO I KAKO DONOSI PRORAČUN?

Proračun donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave (Općinsko vijeće Općine Jelenje).
Prema Zakonu mora se donijeti najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu, a prema prijedlogu kojega utvrđuje načelnik.

Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen. To znači da ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda.

ŠTO JE REBALANS PRORAČUNA?

Proračun inače nije „statičan“ akt već se , sukladno Zakonu, može i mijenjati tijekom proračunske godine za što postoji uvriježeni tremin „rebalans“. Procedura izmjena Proračuna identična je proceduri njegova donošenja, odnosno rebalans predlaže načelnik, a donosi ga Općinsko vijeće.


Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.