Navigacija

Glavni meni

22
Sri, Svi
0 Novih vijesti

Folder Zaštita osobnih podataka

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) OPĆINA JELENJE čuvati će povjerljivost svih osobnih podataka koji se nalaze u sustavima pohrane te će iste koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.

U svakom trenutku imate pravo uvida, pravo ispravka, dopune ili brisanja datih podataka te pravo odustati od date privole za obradu Vaših podataka i zatražiti prestanak njihove daljnje obrade.

Osobnim podacima u smislu službene mrežne stranice Općine smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet te podaci potrebni za komunikaciju (npr. prezime i ime, adresa stanovanja, adresa e-pošte, kontakt brojevi telefona, mobilnih i faks uređaja i sl). Isti će biti prikupljani isključivo ako ih korisnik dobrovoljno dostavi putem ove mrežne stranice, elektroničke pošte ili na bilo koji drugi način. Ove podatke koristimo u svrhu odgovora na upit korisnika ili dostavu tražene informacije, za pokretanje odnosno vođenje postupaka iz naše nadležnosti na zahtjev korisnika i slično, te se u druge svrhe neće koristiti.

Službenik za zaštitu osobnih podataka Općine Jelenje

Ime i prezime: Gordana Tomas
Adresa i mjesto rada: Dražice, Dražičkih boraca 64.
Službeni telefon: 051 208 080 / 091 406 0904
E-mail adresa: gordana@jelenje.hr

Toggle Naziv Datum
document Izjava o privatnosti ( 30 KB )
document Odluka o imenovanju za osobe za zaštitu podataka 2020 ( 60 KB )
document Pravilnik o zaštiti osobnih podataka ( 38 KB )
document Privola za korištenje osobnih podataka ( 17 KB )
document Zahtjev za brisanje - ispravak osobnih podataka ( 18 KB )
Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.