Navigacija

Glavni meni

22
Sri, Svi
0 Novih vijesti

Uspješno uveden sustav prikupljanje otpada od vrata do vrata u našem Jelenju

Komunalni info
Tipografija

Komunalno društvo Čistoća u potpunosti je uspostavilo sustav prikupljanja od vrata do vrata u općinama Klana, Čavle i Jelenje.

Što to znači?

To znači da su svim korisnicima dodijeljeni vlastiti spremnici za otpad te je započeo individualizirani odvoz otpada. Svaki korisnik je dobio vlastiti zeleni spremnik za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, žuti spremnik za prikupljanje plastike, metala i višeslojne ambalaže te plavi spremnik za prikupljanje papira i kartona. Volumen dobivenog spremnika je određen prema broju članova kućanstva.

Na javnim površinama ostaju samo zajednički spremnici za prikupljanje otpadnog stakla i tekstila.

Raspored odvoza otpada

Svi korisnici su na kućnu adresu, uz mjesečni račun za odvoz otpada, dobili i letak s uputama i rasporedom odvoza za sve tri vrste spremnika. Korisnici mogu zeleni spremnik predati na pražnjenje jednom tjedno, a plavi i žuti spremnik jednom mjesečno u dane navedene u dobivenom rasporedu. Svi korisnici su dužni voditi brigu o vlastitim spremnicima te spremnike za pražnjenje postavljati na mjesto za pražnjenje označeno na dobivenoj karti.

Manji broj odvoza znači i manju cijenu

Korisnici sami odlučuju koliko će puta mjesečno iznijeti zeleni spremnik za miješani komunalni otpad na pražnjenje, a o tome ovisi i koliki će iznositi račun. Naplaćuje se isključivo odvoz miješanog komunalnog otpada iz zelenog spremnika, a odvoz otpadnog papira i kartona iz plavog te plastike, metala i višeslojne ambalaže iz žutog spremnika su besplatni. Pravilnim odvajanjem vrijednih vrsta otpada koje se mogu reciklirati, korisnici izravno utječu na smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, a samim time i na konačan iznos računa.

Kako će se znati kome pripada koji spremnik?

Svi spremnici su označeni barkodom te su na taj način uključeni u informatički sustav i pripojeni u evidenciju svakog korisnika. Prilikom pražnjenja spremnici se elektronički identificiraju, registrira se šifra korisnika, volumen i broj pražnjenja te se podaci pritom šalju u sustav. Na taj način se vodi točna evidencija o broju pražnjenja svakog spremnika za svakog korisnika, a mjesečni račun za odvoz otpada ovisi o broju pražnjenja zelenog spremnika tijekom prethodnog mjeseca.

Kazne za nepropisno odlaganje otpada

Prilikom pražnjenja spremnika nadgleda se pravilno odlaganje otpada, odnosno je li ispravno odvojena svaka vrsta otpada, jesu li u spremnike odložene nedozvoljene vrste otpada te da li je otpad odložen pored spremnika. Svako nepropisno odlaganje otpada će se kažnjavati.

Dobra suradnja kao ključ uspostave održivog društva

S početkom korištenja vlastitih zelenih, plavih i žutih spremnika, s javnih površina uklonjeni su svi zajednički spremnici osim spremnika za odlaganje otpadnog stakla i tekstila.

Za sve ostale vrste otpada iz kućanstva korisnicima je na raspolaganju besplatna usluga zbrinjavanja otpada u reciklažnim dvorištima te besplatna usluga odvoza glomaznog otpada jednom godišnje u količini do 3 m³ na adresi korisnika usluge.

Ovo značajno unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom, korisnicima osigurava kontrolu nad vlastitim otpadom i sprječava neovlašteno korištenje spremnika. Poštivanjem uputa o odlaganju korisnici sami utječu na povećanje količine i kvalitete vrijednih vrsta otpada, smanjenje količine miješanog komunalnog otpada te na iznos svog mjesečnog računa za odvoz otpada.

Uz to, mještanima Općine Jelenje na raspolaganju je i Reciklažno dvorište Podhum.

 


Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.