Navigacija

Glavni meni

22
Sri, Svi
0 Novih vijesti

Folder Proračun

ŠTO JE PRORAČUN?

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinica lokalne samouprave.

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primiraka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.

Proračun se sastoji iz općeg posebnog dijela te plana razvojnih programa .

TKO I KAKO DONOSI PRORAČUN?

Proračun donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave (Općinsko vijeće Općine Jelenje).
Prema Zakonu mora se donijeti najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu, a prema prijedlogu kojega utvrđuje načelnik.

Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen. To znači da ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda.

ŠTO JE REBALANS PRORAČUNA?

Proračun inače nije „statičan“ akt već se , sukladno Zakonu, može i mijenjati tijekom proračunske godine za što postoji uvriježeni tremin „rebalans“. Procedura izmjena Proračuna identična je proceduri njegova donošenja, odnosno rebalans predlaže načelnik, a donosi ga Općinsko vijeće.

Folder Proračun 2011
Folder Proračun 2012
Folder Proračun 2013
Folder Proračun 2014
Folder Proračun 2015
Folder Proračun 2016
Folder Proračun 2017
Folder Proračun 2018
Folder Proračun 2019
Folder Proračun 2020
Folder Proračun 2021
Folder Proračun 2022
Folder Proračun u malom
Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.