Navigacija

Glavni meni

14
Ned, Srp
0 Novih vijesti

Djelatnosti i službenici

Nekategorizirano
Tipografija

Odsjek za komunalne poslove

Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba.

Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Jelenje su:

 1. opskrba pitkom vodom,
 2. odvodnja otpadnih voda,
 3. prijevoz putnika u javnom prometu,
 4. održavanje čistoće,
 5. odlaganje komunalnog otpada,
 6. održavanje javnih površina,
 7. održavanje nerazvrstanih cesta,
 8. održavanje groblja,
 9. obavljanje dimnjačarskih poslova,
 10. javna rasvjeta
 11. obavljanje poslova zimske službe
 12. pružanje usluga obvezatne deratizacije.

Sukladno Odluci o obavljanju komunalne djelatnosti na području Općine Jelenje (Službene novine PGŽ br. 38/14):

 1. opskrbu pitkom vodom Općina Jelenje obavlja putem Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka, Dolac 14,
 2. odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama obavlja koncesionar Univerzal tehnika d.o.o. Matulji (051 275 031)
 3. prijevoz putnika u javnom prometu putem Komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Rijeka, Školjić 15, 
 4. održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada putem Komunalnog društva Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14,
 5. Održavanje javnih površina ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova povjereno je Komunalnom društvu Jelen d.o.o. Dražice,
 6. Održavanje nerazvrstanih cesta ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova povjereno je tvrtki Ceste-Rijeka d.o.o.,
 7. Koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine povjereno je dimnjačarskom obrtu Kamino.
 8. Održavanje javne rasvjete ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova povjereno je poduzeću ENIGMA d.o.o.,  Kostrena,
 9. Poslove održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima povjereno je DVD Ivan Zoretić-Španac Jelenje

Primjedbe na kvalitetu obavljanja komunalnih djelatnosti zaprima Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje.

Službenica ANDREA SUDAN zadužena je za izdavanje rješenja za komunalne naknade, poslove upravljanja grobljem i grobnu evidenciju, zaprimanje prijava  za održavanja nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina i održavanje javne rasvjete: tel. 051/208-080,  e-mail: andrea@jelenje.hr


Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.