Navigacija

Glavni meni

14
Ned, Srp
0 Novih vijesti

Registar nerazvrstanih cesta

Nekategorizirano
Tipografija

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima, koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu Zakona o cestama.

Ceste koje se na dan stupanja na snagu Zakona o cestama koriste za promet vozila po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu Zakona, postaju nerazvrstane ceste. Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi. Jedinica lokalne samouprave dužna je voditi jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama na svom području.

Registar nerazvrstanih cesta na području Općine Jelenje je evidencija nerazvrstanih cesta na području Općine Jelenje. Nerazvrstane ceste su one ceste koje nisu razvrstane kao javne ceste (autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste). Nerazvrstanim cestama upravlja Općina Jelenje, a izrađeni Registar olakšava upravljanje nerazvrstanim cestama te je također osnova za upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige. Registar je izrađen na temelju Zakona o cestama (NN 084/2011) i Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Jelenje (SN PGŽ broj 44/13.) U mjesecu prosincu 2014. godine izvršeno je rekognosciranje terena, nakon čega je pristupljeno izradi Registra nerazvrstanih cesta. Nerazvrstane ceste na području Općine Jelenje razvrstane su prema njihovoj prometnoj važnosti u tri kategorije:

  • kategorija (NC1) – sabirne ceste velike gustoće prometa koje povezuju područja unutar Općine Jelenje
  • kategorija (NC2) – pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina
  • kategorija (NC3) – poljski i šumski putevi te ostale ceste koje prolaze ne-građevinskim područjima

Za izradu registra korišten je Quantum GIS programski paket. Digitalna ortofoto karta poslužila je kao temeljna podloga za izradu registra i aproksimativnu izmjeru duljina. Evidentirano je 288 nerazvrstanih cesta, 9 cesta 1. kategorije, 248 cesta 2. kategorije i 31 cesta 3. kategorije. Svakoj nerazvrstanoj cesti pridružen je podatak o nazivu, vrsti pokrova (asfalt, makadam), vrsti prometa (motorna vozila, pješački prolaz), naselju, opisu ceste, kategoriji ceste (NC1, NC2, NC3) i duljini nerazvrstane ceste. Ukupna duljina nerazvrstanih cesta na području Općine Jelenje obuhvaćenih Registrom iznosi 58324 m.

PREUZIMANJE DIGITALNIH DOKUMENATA:


Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.