Navigacija

Glavni meni

12
Sri, Lip
0 Novih vijesti

Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima na području općine Jelenje

Općinska uprava
Tipografija

Stigli su rezulati natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području općine Jelenje

DAROVITI UČENICI

Na Natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja općine Jelenje za školsku/akademsku 2021./2022. godinu KLASA: 604-01/21-01-1, URBROJ: 2170/04-02/22-2 objavljenom na web stranici Općine Jelenje, Novom listu i oglasnim pločama Općine Jelenje, u predviđenom roku stiglo je dvadeset i tri (23) prijava učenika srednjih škola i dvadeset jedna (21) prijava studenata. Do donošenja odluke dvije kandidatkinje su odustale od prijave zbog dobivanja državne stipendije.

Povjerenstvo za ocjenu prijava na natječaj darovitih učenika i studenata i socijalno ugroženih učenika i studenata izvršilo je uvid u prijave kandidata te ocjenu predmetnih prijava.

Pregledom dokumentacije za učeničke stipendije utvrđeno je da od dvadeset i tri (23) pristiglih prijava učenica Eva Kolarić zbog nižeg prosjeka ocjena u školskoj godini 2020./2021. (4,25) ne udovoljava uvjetima natječaja. Naime, odredbom točke II. podtočke 4. Natječaja propisano je da pravo pristupa natječaju za dodjelu stipendije ima učenik koji, između ostalog, ispunjava uvjet da je postigao najmanje srednju ocjenu 4,5 za svaku godinu obrazovanja u posljednje dvije godine, što u slučaju učenice Eve Kolarić nije ostvareno.

Povjerenstvo je provelo bodovanje i rangiranje kandidata sukladno kriterijima za dodjelu stipendija propisanim člankom 15. – 18. Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata. Temeljem bodovanja učenici na rang listi od br. 1. do 21. ostvaruju pravo na stipendiju.

Općinski načelnik predložio je da se i učenici Erivesi Hodža dodjeli stipendija s obzirom da je ista imala izuzetan uspjeh u prethodnom obrazovanju.

Pregledom dokumentacije za studentske stipendije utvrđeno je da od dvadeset jedne (21) pristigle prijave studenti od red. Broja 1. do 13. u cijelosti ispunjavaju uvjete natječaja.

Priloženi dokaz sustava ocjenjivanja kandidatkinja Valentine Ban, Magdalene Linić, Jelene Juretić i Eme Kukuljan nije usporediv s traženim kriterijima ali iz dokumentacije je vidljivo da se radi o izuzetno uspješnim studenticama te je povjerenstvo predložilo iste za dobivanje stipendije. 

Također i kandidatkinje Martina Colnar i Karla Trzija završile su preddiplomski studiji i 1. godinu diplomskog studija. Ocjene iz 1. godine diplomskog studija su iznad 4,00 čime ispunjavaju uvjete za dobivanje stipendije.

Kandidatkinja Sandra Zupčić ne ispunjava uvjete natječaja iz razloga što je uspjeh kandidatkinje u 4. razredu je 4,25 što je ispod traženog prosjeka za uspjeh u srednjoj školi (4,5).


SOCIJALNI STATUS

Na Natječaj za dodjelu stipendija socijalno ugroženim učenicima srednjih škola i studentima s područja općine Jelenje za školsku/akademsku 2021./2022. godinu, KLASA: 604-01/21-01-2, URBROJ: 2170/04-02/21-03 objavljenom na web stranici Općine Jelenje, Novom listu i oglasnim pločama Općine Jelenje, u roku stiglo je pet  (5) prijava.

Nakon uvida u dokumentaciju utvrđeno je da učenici Ena Zita Linić, Denis Mladenić Ademaj i Lea Čaval ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije dok kandidati  Margarita Mikulić i Ivica Mikulić ne ispunjavaju uvjete iz razloga što prihodi po članu obitelji prelaze iznos od 1.300,00 kn.

Kompletni rezultati u privitku.


Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.