Navigacija

Glavni meni

12
Sri, Lip
0 Novih vijesti

Obavijest o provođenju dezinsekcije i deratizacije u 2021

Općinska uprava
Tipografija

"PESTIC" d.o.o. provoditi će mjere dezinsekcije i deratizacije na području  OPĆINE JELENJE 07. i 08. listopada 2021. godine. Dinamika provedbe ovisiti će o vremenskim prilikama.

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode građani se obvezno trebaju pridržavati slijedećih naputaka:

  1. Surađivati s ekipama koje provode suzbijanje glodavaca tako  da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve  prostore gdje je potrebno izložiti otrovne meke.
  2. Odstraniti iz dvorišta i podruma smeće, a osobito otpatke hrane.
  3. Za čitavo vrijeme trajanja deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen otrov za glodavce.
  4. Skloniti kućne ljubimce na sigurno mjesto gdje ne mogu doći do otrovnih meka.
  5. Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce.

Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

Kod sumnje da je došlo do trovanja obratite se najbližoj zdravstvenoj ustanovi i djelatnicima "PESTIC"-a na terenu ili na telefon 281-163.

PESTIC d.o.o.KRALJEVICA


Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.