Navigacija

Glavni meni

30
Sub, Ruj
0 Novih vijesti

[VIDEO i FOTO] Tanac pod feštu i obahajanje u Zoretićima njeguje se više od 100 godina

Muzika i bubanj složno udaraj!

Kultura i tradicija
Tipografija

Tradicija maškara u Zoretićima traje više od 100 godina. Ne postoji točan zapis kada je sve počelo, ali stari ljudi, iz tog jelenjskog mjesta, govore da su maškare počinjale svake godine na "Svićnicu" (2. veljače) kada se uredio prostor za ples, a tom prigodom maskirali su se stari i mladi. Dobar dio tradicije nastavljen je i danas. Stoga je veoma zanimljiv bio ovaj vikend u Zoretićima.

Tanac pod feštu...
Tanac pod feštu...
Tanac pod feštu...

Tako je bilo proteklog vikenda kada je krenulo "obahajanje" maškara iz Zoretića po kućama. U subotu su im, po starom običaju, u posjet stigle maškare iz Studene, a navečer su se održali tanci po starinski.

- Po kućah se j' vavik obahajalo od pusne sobote do utorka. No kako se zadnjih 20-tak let obahaja samo 5 mest a to su Kukujani, Zoretići, Trnovica, Milaši i Brnelići, mi to odbavimo po soboti i nediji. Tanci su se po staremu običaju zadržali od pusne subote do srede saki dan, kazala je Zorica Zoretić na lijepoj grobničkoj čakavici.

Zorica Zoretić iz Zoretića :)
Zorica Zoretić iz Zoretića :)
Zorica Zoretić iz Zoretića :)

Kako su kazali iz Maškara Zoretići, objašnjavajući kako je to nekada bilo "va Klićih": Po kućah su nikada pohajali samo muški i to su bili omaškarani va našu tradicijsku masku a to su feštari. Ženske su se maškarale za na tanci i to va ono ča su imele pri ruki i ča su našle. Po kućah se j vavik tancalo pod feštu a tako j i danas. Kad se dojde va kuću, feštar naglasi da j tanac samo za domaćini, i oni tancaju dokla drugi gjedaju, a onda po običaju saki domaćin i počasti maškare.

Trajno je ovjekovječena stoljetna maškarana tradicija, a više pogledajte u bogatoj fotogaleriji i videoreportaži objavljenoj na jelenje.hr. U doba komercijalizacije maškara ovaj vid zabave, nažalost, posao je prava rijetkost stoga su iz Općine Jelenje i pripadajuće turističke zajednice zahvalili ljudima iz Zoretića koje svoje tradicije vrijedno čuvaju i prenose na buduće generacije.

"fešta za gazdaricu i mladega gazdu..."
"fešta za gazdaricu i mladega gazdu..."
"fešta za gazdaricu i mladega gazdu..."
Pod feštu se j tancalo i na tancih, i to oni ki je platil tanac, ali i kad je ki došal zakrabujan da ga se ne pozna. Obično je bil pod kakovin lancunon ili ponjavun, pa j zatancal tanac i onda se sokril. Takoj i danas ali retko ki plati tanac, a nikada da se j red čekal ki će kad tancat. Pod feštu danas zatancaju maškare ke nan dojdu va gosti, a i judi ki na bilo ki način pomoru naše maškare.Na tanci va Zoretići su dohajale maškare od sakuda i se j bilo krcato, a spalo sej va oštariji na katridah i potloh, a bome i va senu po štalah. Sakakovih štorij i zgod i nezgod je va ta stara vrimena bilo. Do danas se j zadržal običaj da na pusnu subotu dohajaju maškare Studene i to hodeć čez Jurišin. Fanj let dohajaju i maškare z Klane, prvo j to bilo po nediji a zadnjih 10-tak let po soboti.

Što se tiče paljenja pusta u svome selu maškare su poručile: Pustića se pu nas važge po sredi. Takov običaj je došal od tega aš se j utorak tancalo celu noć i onda su ga važgali sredu jutro i se j šlo doma. No, potla drugega svjetskog rata kad su judi počeli delat v Riki i po sredi jutro je pol sela moralo poć na delo, su pustića pustili i važgali sredu zapolne kad su se judi vrnuli doma z dela. Po staremu običaju pustića se ni nikad obišalo. Ni ga se ni načinilo do pondijka ili utorka. Zadnji dan maškar, pustića ponašamo sobun, malo zmučimo i pohićujemo, pročita mu se presuda i važge.


Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.