Navigacija

Glavni meni

09
Čet, Velj
0 Novih vijesti

Spremni novci za obnovu ambulante u Dražicama

Dobiven novac iz EU fondova za obnovu ambulante u Dražicama

Komunalni info
Tipografija

Općina Jelenje u ovoj godini za komunalne radove povukla više od 2,7 milijuna kuna iz EU i HR fondova. Zdravstvena stanica bit će u potpunosti obnovljena, a prema uputama iz EU fondova, procjenjuje se kako će budući troškovi grijanja, hlađenja i općenito energenata smanjiti za minimalno 50%. Uskoro se očekuje potpisivanje ugovora i ostale dokumentacije i kreće prijeko potrebna adaptacija.

Pri kraju je ljeto razdoblje, a bliži se i početak nove školske godine. Idealna je to prilika za sumirati sve učinjeno u ovoj godini, do početka rujna, po pitanju komunalnih radova na području općine Jelenje. Ljetni period protekao je vrlo živo jer, aktivno su se pripremali novi projekti. Kad se sve zbroji i oduzme na općinskom kontu bit će uprihodovano više od 2 milijuna i 700 tisuća kuna. Velika serija građevinskih radova već je krenula, a glavni dio očekuje se od sredine listopada. Novi komunalni radovi omogućit će bolji standard svim mještanima, od najmlađih do osoba u poznim godinama. Ukupna vrijednost radova iznosi više od 3,5 milijuna kuna.Naime, prvi puta u povijesti Općina Jelenje povukla je sredstva iz EU fondova. Radi se o projektu obnove zdravstvene stanice u Dražicama, a vrijednost radova kompletne obnove procjenjuje se na gotovo 1 milijun i 200 tisuća kuna.

– Općina Jelenje za obnovu zdravstvene stanice u Dražicama iz EU i HR fondova povukla je gotovo 700 tisuća kuna. Za energetsku obnovu, odnosno fasadu i krov putem natječaja za EU sredstva povukli smo 270 tisuća kuna. Putem Primorsko-goranska županije za obnovu unutarnjeg djela naše ambulante dobili smo 400 tisuća kuna. Povučena sredstva iznose više od 50% potrebnog za realizaciju jednog od kapitalnih projekta, nove općinske uprave. Općina Jelenje iz proračuna će isfinancirati ostatak, kako bi kapitalni projekt bio dovršen u ovoj godini – kazao je načelnik Općine Jelenje Robert Marčelja, dodajući da će zdravstvena stanica u Dražicama biti u potpunosti obnovljena prema najnovijim standardima, a prema uputama iz EU fondova procjenjuje se kako će se budući troškovi grijanja, hlađenja i općenito energenata smanjiti za minimalno 50% što će u konačnici uvelike olakšati održavanje same zgrade ukupne bruto površine 434,25 m2. Uskoro se očekuje potpisivanje ugovora i ostale potrebite dokumentacije i kreće prijeko potrebna adaptacija.


Nova snaga Jelenja pokazala je da se sredstva iz EU fondova mogu povući, što do sada nije bio slučaj u jelenskom kraju. Navedenom metodologijom rada nastavit će se i ubuduće. Do kraja godine očekuje se i prijava na fondove EU za gradnju reciklažnog dvorišta, čiji je glavni projekt gotov. Što se tiče odvajanja otpada, Općina Jelenje povukla je više od 1 milijun i 200 tisuća kuna od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Značajne investicije pokrenute su u cilju zaštite i očuvanja okoliša. Naime, Općina Jelenje ove je godine krenula s čišćenjem divljeg deponija Dubina. Za tu namjenu izdvojeno 135 tisuća kuna, a upravo je u tijeku postavljanje i nadzornih kamera za navedeno područje. Tako će se uveliko spriječiti ilegalno odlaganje otpada na područje Dubine. U centru Dražica je pak napravljen novi eko-otok. Nastavljene su uštede na električnoj energiji postavljanjem nove LED javne rasvjete. Ulazak u Dražice poprimio je sasvim novi oblik. Uvelike je poboljšana sigurnost prometa i bolja vidljivost u noćnom periodu. Kompletan projekt osvjetljavanja vrijedan je 200 tisuća kuna, a općinska uprava povukla je sredstva od nadležnih institucija u 100% iznosu.


– Prošlost treba ostaviti tamo gdje pripada. Iz nje treba samo naučiti lekciju. Naš je cilj uhvatiti ona sredstava iz europskih i hrvatskih fondova koja još možemo dobiti.Općina će u predstojećem razdoblju učiniti sve kako bi što više sredstva iz vanjskih izvora stiglo u proračun Općine Jelenje. Na dobrom samom putu, što se vidi iz priloženoga. Samo u ovoj godini povukli smo više od 2.7 milijuna kuna iz vanjskih izvora – kaže Marčelja, dodajući kako se posebno zahvaljuje zaposlenicima općinske uprave koji svakodnevno, puni "žara", koordinirano rade na projektima, dokumentaciji i pripadajućim javnim natječajima, kako bi sve obećano i najavljeno sredinom 2017. godine u ovom mandatnom razdoblju bilo provedeno u djelo, poštujući načela javnosti i transparentnosti.


U ovoj godini povećan je kapacitet mjesnog groblja u Jelenju. Krajem travnja izgrađeno je devet novih grobnih mjesta, a u narednom periodu očekuje se novo povećanje broja grobnih mjesta, unutar postojećeg mjesnog groblja u Jelenju. Do kraja godine na proširenje groblja utrošit će se više od 150 tisuća kuna, kako bi se zadovoljio kapacitet ukupna za nekoliko godina.Općina Jelenje u svojim razmišljanjima posebnu pažnju daje najmlađim stanovnicima grobničkog kraja. Upravo je u tijeku realizacija novog dječjeg igrališta u Velim Dražicama. Vrijednost projekta iznosi 200 tisuća kuna. Kod OŠ u Jelenju izgrađen je novi nogostup, asfaltirana cesta i poboljšana sigurnost djece koja od rujna, u sklopu dvosmjenskog rada, kreću u školu. Također, u suradnji sa ŠRK Rječina obnavljaju se klupe i stolovi uz šetnicu u Lukežima, a upravo je pri kraju obnova mlinskih kola Gašparovog mlina u Martinovom selu. U suradnji s planinarskim društvom Obruč dobivena su i sredstva za elektrifikaciju planinarskog doma na 1.100 m nadmorske visine. Solarni paneli i vjetroelektrana na Hahliću dati će novi sadržaj, a ukupna vrijednost radova veća je od 100 tisuća kuna. Planinarski dom Hahlić dobit će toliko potrebnu struju i pristup internetu što će svakako povećati komfor, ugodnost i sigurnost boravka u prirodi. Tako će se povećati i standard ponajboljeg planinarskog doma u Hrvatskoj. Općina Jelenje pomogla je u nabavci novih klupa i uređenje sakristije za filijalnu crkvu u Podhumu, a vrijednosti radova iznosi 250 tisuća kuna.U Lukežima je pak, u suradnji s tvrtkom TTO Thermotechnik, asfaltiranje cesta s ciljem rješavanja prometne gužve u navedenom mjestu, zbog velikog prometovanja kamiona i osobnih vozila županijskom cestom. Kao što je i obećano, suradnjom poduzetnika i lokalne zajednice unaprijedila se infrastruktura a kompletnost vrijednost radova iznosila je 165 tisuća kuna. Svaki od dionika financirao je navedenu dionicu s 50% potrebitih sredstava.Sredinom srpnja, u Salonu Grada Rijeke svečano su potpisani ugovori za izgradnju kanalizacije i vodovoda u sklopu EU projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka. Na području općine Jelenje tim će se projektom izgraditi oko 44 kilometra kanalizacije i 24 kilometra vodovoda što će svakako poboljšati životni standard naših mještana, a na području aglomeracije Rijeka najviše će se graditi u Rijeci i Jelenju. Radovi će se financirani kroz nepovratna sredstva. Na području općine Jelenje vrijednost radova iznosi 210 milijuna kuna. Uz izgradnju Osnovne škole Jelenje-Dražice u Dražicama bit će to najveća investicija na našem području, koja će se provoditi paralelno. Zalaganjem nove općinske vlasti, većine u Općinskom vijeću i financijskog stručnjaka iz Dražica Miljenka Fičora, člana nadzornog odbora ViK-a, ovaj projekt uz bespovratna sredstva u potpunosti će financirati Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija Rijeka, što je izniman uspjeh u pregovorima i garancija stabilnog proračuna Općine Jelenje u narednim periodu. Kompletan projekt, prema planovima, trebao bi biti realiziran do 2023. godine.Mladost je snaga koja zasigurno pokreće kompletnu zajednicu, što se zorno vidi na primjeru Općine Jelenje. Mala jedinica lokalne samouprave u riječkom prstenu svakim danom sve više napreduje, a prema najavama iz općinske uprave to je tek početak povodom 25 godina djelovanja ove lokalne samouprave. Sve navedeno dostojno će se obilježiti krajem rujna, povodom blagdana sv. Mihovila zaštitnika Općine i Župe.


Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.