Navigacija

Glavni meni

27
Pet, Sij
0 Novih vijesti

Javni poziv za nabavu sjemena djetelina, trava i djetelinsko-travnih smjesa

Gospodarstvo
Tipografija

Ovim putem pozivamo poljoprivredne proizvođače koji se bave uzgojem goveda s područja Gorskog kotara da dostave iskaz interesa za nabavu sjemena djetelina, trava i djetelinsko-travnih smjesa u cilju povećanja krmne baze te poboljšanja kvalitete prirodnih livada i pašnjaka.

Na predmetni poziv mogu se javiti poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem goveda te imaju minimalno deset (10) grla goveda i minimalno deset (10) hektara oranica u vlasništvu ili zakupu. Mogućnost javljanja na poziv s 10 hektara livada i pašnjaka, ali u tom slučaju obavezno dostaviti presliku suglasnosti Primorsko-­goranske županije za prenamjenu istih u oranice.

Iskaz interesa treba dostaviti pisanim putem na adresu Centra najkasnije do 15. veljače 2022. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave.

Temeljem zaprimljenih interesa, te sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, Centar će odrediti količine sjemena trava, djetelina i/ili djetelinsko-travnih smjesa po pojedinom gospodarstvu. Sortu ili tip sjemena odredit će Centar na temelju analize tla u suradnji s izabranim poljoprivrednim gospodarstvima.

Obavezno dostaviti:

  • Presliku upisnika u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva
  • Presliku vlasničkog/posjedovnog lista ili ugovora o najmu za poljoprivredne parcele na kojima će se vršiti sijanje ili usijavanje
  • Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva sa tablicom u kojem je vidljivo brojno stanje grla stoke i veličine poljoprivrednih površina

Centar snosi troškove nabave i prijevoza sjemena, dok će izabrana poljoprivredna gospodarstva biti obvezna ista unesti u tlo zadovoljavajučim agrotehničkim postupcima.

Centar će po provedenoj nabavi obavijestiti gospodarstva o količinama sjemena, te će sa istima biti sklopljen Ugovor o suradnji na projektu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti djelatnicima Centra na tel. 051/ 791 066 ili putem e-maila cprr@hi.ht.hr.


Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.