Navigacija

Glavni meni

27
Pon, Ožu
0 Novih vijesti

Folder Zaključci i akti

Toggle Naziv Datum
default Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2013. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2013. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u sportu za 2013. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2013. godinu
default Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje za 2014. godinu
default Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
default Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Jelenje
default Odluka o nerazvrstnim cestama na području Općine Jelenje
default Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za 2014. godinu
default Proračun Općine Jelenje za 2014. godinu
default Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Jelenje
default Odluka o Izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Jelenje
default Drugi rebalans Proračuna za 2013. godinu
default II. izmjene i dopune Statuta Općine Jelenje
default Odluka o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju Komunalnog društva Jelen d.o.o. Dražice
default Izmjene i dopune Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje
default Odluka o držanju i postupanju sa psima i mačkama, o načinu postupanja s neupisanim psima te napuštenim i izgubljenim životinjama
default Odluka o načinu držanja domaćih životinja
default Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
default Odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje
default I. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju i kulturi Općine Jelenje za 2013. godinu
default I. izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Jelenje za 2013. godinu
default I. izmjene Programa javnih potreba u športu u 2013. godini
default I. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
default I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
default I. izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2013. godinu
default Odluka o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalno društvo Jelen d.o.o.
default Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje
default Odluka o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Jelenje
default Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone sportsko-rekreacijske namjene – sportski centar Linčetovo
default Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jelenje
default Izmjene i dopune Statuta Općine Jelenje
default Plan i ostvarenje Proračuna za 2012. godinu
default Plan i ostvarenje Proračuna za 2012. godinu
default Odluka o korištenju viška sredstava
default Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2012. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2012. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2012. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u obrazovanju i kulturi za 2012. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u športu za 2012. godinu
Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.