Navigacija

Glavni meni

02
Sub, Pro
0 Novih vijesti

Folder Zaključci i akti

Toggle Naziv Datum
document Odluka o finaciranju političkih stranaka u 2019 ( 73 KB )
document Odluka o davanju podrške na prijavu kandidata Alenke Juretić za dobitnicu nagrade za životno djelo PGŽ ( 45 KB )
document Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2018 god ( 49 KB )
document Odluka o visini paušalnog iznosa za iznajmljivače ( 30 KB )
document Odluka o komunalnim djelatnostima na području općine Jelenje ( 43 KB )
document Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika u JUO u ( 33 KB )
document Odluka o koeficijentima za obračun plaće općinskog načelnka i zamjenika općinskog načelnika ( 24 KB )
document Proračun Općine Jelenje za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. ( 624 KB )
document Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu ( 49 KB )
document Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu ( 47 KB )
document Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2019. ( 59 KB )
document Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji u 2019. ( 54 KB )
document Pravilnik o zaštiti osobnih podataka ( 38 KB )
document Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019. ( 157 KB )
document Odluke Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018 ( 72 KB )
document Odluka o proširenju dječijeg vrtića ( 120 KB )
document Odluka o Programu javnih potreba u sportu Općine Jelneje za 2019. ( 53 KB )
document Odluka o Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019. ( 62 KB )
document Odluka o odabiru najpovoljnije ponude -povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima ( 64 KB )
document Odluka o izvršavanju Proračuna za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu ( 87 KB )
document Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra na k.č 4211 KO Dražice ( 46 KB )
document Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o finaciranju političkih stranaka u 2018. ( 72 KB )
document Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. ( 46 KB )
document Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. ( 64 KB )
document Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2018. ( 55 KB )
document Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Jelneje za 2018. ( 52 KB )
document Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji za 2018. ( 57 KB )
document Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. god. ( 59 KB )
document Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. ( 42 KB )
document Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća 2018. ( 24 KB )
document Druge izmjene i dopune proračuna za 2018. sa razvojnim programom ( 768 KB )
document Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2018. god. ( 52 KB )
document Prilog-III.-Opis-projekta LAG TL ( 218 KB )
document Odluka o prijavi projekta Uređenja pomoćnog igrališta u sklopu sportskih igrališta u Dražicama ( 55 KB )
document Odluka o davanju na upravljanje reciklažno dvorište ( 75 KB )
document Izvješće o radu načelnika Općine Jelenje siječanj -lipanj 2018. ( 300 KB )
document ODLUKA o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje ( 78 KB )
document Zaključak o ne prihvaćanju prijedloga Zaključka Kluba nezavisnih vijećnika ( 48 KB )
document Odluka o visini novčane naknade za javna priznanja 2018. ( 59 KB )
document Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2018. ( 908 KB )
document Odluka o usvajanju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2018. ( 1.97 MB )
document Odluka o Trećim Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Jelenje ( 49 KB )
document Odluka o sufinaciranju troškova boravka djece rane i predškolske dobi s područja općine Jelenje ( 63 KB )
document Odluka o Prvim Izmjena i dopuna Plana mreže dječijih vrtića ma području Općine Jelenje ( 41 KB )
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. ( 52 KB )
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. ( 61 KB )
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2018. ( 53 KB )
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2018. ( 47 KB )
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji za 2018. ( 53 KB )
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. ( 59 KB )
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Jelenje ( 47 KB )
document Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Jelenje za 2018. ( 58 KB )
document Odluka o 4. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Jelenje ( 101 KB )
document Odluka o prijavi projekta izgradnje vodovodnog ogranka Podhum ( 55 KB )
document Odluka o davanju suglasnosti na potpisivanje bjanko zadužnice ( 22 KB )
document Odluka o lokalnim porezima Općine Jelenje ( 30 KB )
document Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odlaganja otpada na području općine Jelenje ( 29 KB )
document Odluka o komunalnom redu na području općine Jelenje ( 338 KB )
document Odluka o držanju domaćih životinja na području općine Jelenje ( 38 KB )
document Odluka o izradi III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Jelenje ( 99 KB )
document Odluka o agrotehničkim mjerama kao i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina ( 34 KB )
document Odluka o davanju suglasnosti DVD Ivan Zoretić Španac na prijavu za mjere 7.4.1. ( 62 KB )
document Izmjene i dopune Statuta Općine Jelenje ( 25 KB )
document Odluk o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Jelenje - projekt izgradnje dječijeg igrališta DV Grobnički tići Podhum ( 56 KB )
document Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća ( 26 KB )
document Izmjene i dopune Odluke o javnim priznanjima Općine Jelenje ( 26 KB )
document Pročišćen tekst Poslovnika o radu Općinskog vijeća 7-2018. ( 75 KB )
document Statut - pročišćeni tekst 7-2018 ( 59 KB )
document Odluka o sufinanciranju projekta rekonstrukcije i dogradnje OŠ ( 31 KB )
document Odluka o zakupu korištenju javnih površina na području općine Jelenje ( 116 KB )
document Tehnička ispravka Zaključka o Izvješća načelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2017 ( 135 KB )
document Zaključak o zahtjevu za skidanje oznake javnog dobra s k č 3202 ( 43 KB )
document Zaključak o usvajanju Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017 ( 44 KB )
document Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu za razdoblje srpanj prosinac 2017 ( 44 KB )
document Zaključak o prihvaćanju analize stanja sustava civilne zaštite za 2017 ( 44 KB )
document Suglasnost za pristupanje Općine Jelenje Urbanoj Aglomeraciji ( 51 KB )
document Sporazum o osnivanju ustanove CPRR PGŽ ( 30 KB )
document Odluka o vrijednosti obračunske jedinice komunalne naknade za 2019 ( 38 KB )
document Odluka o ukidanju oznake javnog dobra nak č 4207 KO Dražice ( 45 KB )
document Odluka o raspodjeli rezultata za 2017 ( 38 KB )
document Odluka o finaciranju političkih stranaka u 2018 ( 49 KB )
document Izvršenje programa zdravstva i socijalne skrbi za 2017 ( 61 KB )
document Izvršenje Programa u sportu za 2017 ( 47 KB )
pdf Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017 ( 7.43 MB )
document Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017 ( 44 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017 ( 44 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017 ( 52 KB )
document Izvješće o izvršenju programa održavanja objekata i uređenja kom, infrastrukture u 2017 ( 54 KB )
document Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i eligiji za 2017 ( 54 KB )
pdf Godišnje Izvršenje proračuna Općine Jelenje za 2017 ( 230 KB )
document Druge Izmjene i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu ( 135 KB )
document Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2017 ( 168 KB )
document Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Jelenje ( 26 KB )
document Odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća ( 20 KB )
document Odluka o Izmjenam i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu ( 70 KB )
document Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimljačarskih poslova 2018-2022 ( 37 KB )
document Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog otpada ( 17 KB )
document Odluka o načinu pružnja javne usluge prikupljanja mješanog i birazgradivog otpada na području Općine Jelenje ( 34 KB )
document Zaključak o tehničkoj ispravci u kartografskom dijelu II. Izmjena i dopuna PPU OJ ( 170 KB )
document Odluka o korištenju namjenskih sredstava Foonda za razvoj brdsko-planinskih područja - škola ( 15 KB )
Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.