Navigacija

Glavni meni

24
Pet, Ožu
0 Novih vijesti

Folder Zaključci i akti

Toggle Naziv Datum
document Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2020. ( 71 KB )
document Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji u 2020. ( 70 KB )
document Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području općine Jelenje za 2020. godinu ( 80 KB )
document Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020.godinu ( 37 KB )
document Pravilnik o postupku davanja prijedloga za javna priznanja i nagrađivanje sportaša i sportašica u Općini Jelenje ( 33 KB )
document Plan razvoja sustava civilne zaštite za područje Općin Jelenje za 2020. ( 177 KB )
document Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. ( 50 KB )
document Općina Jelenje - Plan provedbe naloga i preporuka i izvještavanje o provedbi ( 51 KB )
document Odluka o visini paušalnog iznosa za iznajmljivače za 2020. ( 30 KB )
document Odluka o visini novčane naknade za javna priznanja za sportaše-ekipe ( 73 KB )
document Odluka o povjeravanju na upravljanje Reiklažno dvorište u Podhumu KD Čistoća d.o.o. ( 26 KB )
document Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja ( 29 KB )
document Odluka o izvršenju Proračuna za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu ( 101 KB )
document Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu ( 53 KB )
document Odluka o III. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu ( 62 KB )
document Odluka o III. Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019 ( 102 KB )
document Odluka o III. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2019. ( 85 KB )
document Odluka o III. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019. god. ( 86 KB )
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji za 2019. ( 75 KB )
document Odluka o finaciranju rada političkih stranaka u 2020. ( 107 KB )
document Odluka o davanju suglasnosti na potpisivanje bjanko zadužnice PBZ-sufinanciranje izgradnje športske dvorane i Škole ( 23 KB )
document Odluka o davanju suglasnosti na potpisivanje bjanko zadužnice HBOR -Modernizacija javne rasvjete ( 23 KB )
document Odluka o davanju suglasnosti Komunalnom društvu Jelen d.o.o. za provedbu ulaganja unutar tipa operacije 3.1.1 ( 70 KB )
document Odluka o davanju suglasnosti DVD Ivan Zoretić Španac na prijavu za mjere 3.1.1. ( 71 KB )
document Obrazloženje uz Treće izmjene i dopune Proračuna za 2019.g. ( 97 KB )
document OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN OPĆINE JELENJE ZA 2020. GODINU ( 243 KB )
pdf Izvješće o stanju u prostoru Općine Jelnje za razdoblje 2015.-2018. ( 7.70 MB )
document II. Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljnja miješanog komunalnog otpada ( 67 KB )
document II. Izmjene i dopune Odluke o javnim priznanjima Općine Jelenje ( 26 KB )
document I. dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Opine Jelenje za 2019. ( 48 KB )
document Donošenje odluke o Programu javnih potreba u sportu Općine Jelenje za 2020. ( 63 KB )
document 3.Izmjene i dopune proračuna Općine Jelenje za 2019.g. ( 782 KB )
pdf T-22-1 ZAKLJUČAK o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2020. ( 150 KB )
document Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jelenje ( 22 KB )
document II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2019. ( 1.28 MB )
document Zaključak o usvajanju Prometne studije povezanosti Općine Jelenje i Općine Čavle ( 45 KB )
document Odluka o usvajanju II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2019. godinu ( 45 KB )
document Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna ( 48 KB )
document Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu za razdoblje od 01 1 do 30 6 2019 god ( 56 KB )
document Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje od 01 1 do 30 6 2019 ( 1003 KB )
document Prve izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Jelenje ( 31 KB )
document Odluka o prodaji nekretnine u Podkilavcu ( 82 KB )
document Odluka o razrješenju člana Odbora za sport i imenovanje člana Odbora za sport ( 50 KB )
document Odluka o kreditnom zaduženju Općine Jelenje kod Privredne banke Zagreb za za finaciranje kreditnog projekta Rekonstrukcija i dogradnja OŠ J D ( 73 KB )
document Odluka o kreditnom zaduženju Modernizacija javne rasvjete ( 69 KB )
document Odluka o II Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje za 2019 god (1) ( 52 KB )
document Odluka o II izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2019 godinu ( 47 KB )
document Odluka o I izmjenama i dopunama Registra nerazvrstanih cesta na području Općine Jelenje ( 77 KB )
document Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Jelenje za 2019 ( 82 KB )
document Izvješće načelnika siječanj lipanj 2019 ( 79 KB )
document II Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019 godinu ( 54 KB )
document II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2019 ( 76 KB )
document II izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019 godinu ( 45 KB )
document II Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019 ( 68 KB )
document II Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019 god ( 67 KB )
document I Izmjene i dopune Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načina postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama ( 25 KB )
document I Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu na području općine Jelenje ( 64 KB )
document Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana uređenja mjesnog groblja u Jelenju ( 90 KB )
document Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o finaciranju političkih stranaka u 2019 ( 83 KB )
document Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda ( 57 KB )
document Odluka o davanju prijedloga za imenovanje sudca porotnika ( 56 KB )
document Zaključak o ne prihvaćanju prijedloga o Petim izmjenama i dopunama Odluke o socijaloj skrbi ( 40 KB )
document Suglasnosti općinskom načelniku na pribavljanje ponuda za kreditiranje investicije Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Jelenje Dražice Dražice docx ( 62 KB )
document Prve Izmjene i dopune Odluke o načinu pružnja javne usluge prikupljanja mješanog i birazgradivog otpada na području Općine Jelenje ( 55 KB )
document Odluka o visini novčane naknade za javna priznanja 2019 ( 64 KB )
document Odluka o skidanju oznake javnog dobra na k č br 7038 KO Jelenje ( 47 KB )
document Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarnju Plana gospodarenja otpadom Općine Jelenje za 2018 ( 24 KB )
document Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljinjim životinjama ( 44 KB )
document Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u K O Grobnik ( 48 KB )
document Odluka o raspodjeli rezultata za 2018 godinu ( 61 KB )
document Odluka o konvalidiranju Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta Izgradnja vodovodnog ogranka u naselju Podhum ( 59 KB )
document Odluka o konvalidiranju Odluke o davanju suglasnosti na potpisivanje bjanko zadužnice ( 23 KB )
document Odluka o komunalnom doprinosu ( 31 KB )
document Odluka o komunalnoj naknadi ( 43 KB )
document Odluka o izradi nacrta teksta Ažurirani Plan gospodarenja otpadom za 2016 2022 ( 72 KB )
document Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV Izmjena i dopuna PPU Općine Jelenje ( 49 KB )
document Odluka o I Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Jelenje za 2019 ( 1.35 MB )
document Odluka o I Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019 god ( 54 KB )
document Odluka o I Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019 ( 64 KB )
document Odluka o I Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2019 ( 72 KB )
document Odluka o I Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019 ( 65 KB )
document Odluka o 4 Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Jelenje ( 42 KB )
pdf Odluka Ministarstva uprave od 21 1 2019 ( 366 KB )
document Odluka o Izmjeni i dopuni II izmjena i dopuna Programa uređenja objekata i komunalne inf za 2018 ( 44 KB )
document Odluka o Izmjeni i dopuni II izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i komunalne inf za 2018 ( 46 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018 ( 55 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018 ( 55 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2018 ( 118 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018 ( 84 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2018 god ( 92 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i eligiji za 2018 god ( 90 KB )
document Izvješče o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2018 god ( 75 KB )
document Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća 2019 ( 23 KB )
document Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018 ( 72 KB )
document Izmjena i dopuna Odluke o sufinanciranju projekta rekonstrukcije i dogradnje OŠ JELENJE DRAŽICE ( 23 KB )
document Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2018 godinu ( 622 KB )
document Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Jelenje za 2018 ( 1.51 MB )
document Ispravak Odluke o vrijednosti obračunske jedinice komunalne naknade za 2019. ( 53 KB )
pdf Odluka o pročišćenom tekstu PPU OJ ( 376 KB )
document Odluka o imenovanju Odbor za strateški razvoj, gospodarstvo, poduzetništvo, zaštitu potrošača i EU fondove ( 27 KB )
Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.