Navigacija

Glavni meni

Error in function saveImage: Could not save the output file '/home/jelenjeh/arhiva.jelenje.hr/cache/jelenje_odvajanje_otpada_ljekovi_images_thumb_medium667_445.jpg' as a jpeg.

Svaka promjena zahtijeva novo uhodavanje i angažman...

Tipografija

Svaka promjena zahtijeva novo uhodavanje i angažman cijele zajednice, kako bi prirodu i okoliš u kojem obitavamo održali čistim i sačuvali za buduće generacije. Vjerujem da ćemo se kroz nekoliko mjeseci svi zajedno uhodati u novi sistem gospodarenja otpadom i tako doprinijeti našoj zajednici, kroz čiste javne površine te manje smeća po šumama i rubnim dijelovima Općine Jelenje. Krajnji je cilj da naše obitelji imaju manje komunalnog otpada u kućanstvu, kojeg će preuzimati KD Čistoća.

Dragi sumještani,

Od ponedjeljka 5. listopada započinje novo razdoblje u prikupljanju i zbrinjavanju komunalnog otpada, kao i sekundarnih sirovina. Mještani imaju i dodatnu mogućnost besplatnog zbrinjavanja krupnog otpada u našem novom Reciklažnom dvorištu u Podhumu.

Svaka promjena zahtijeva novo uhodavanje i angažman cijele zajednice, kako bi prirodu i okoliš u kojem obitavamo održali čistim i sačuvali za buduće generacije. Vjerujem da ćemo se kroz nekoliko mjeseci svi zajedno uhodati u novi sistem gospodarenja otpadom i tako doprinijeti našoj zajednici, kroz čiste javne površine te manje smeća po šumama i rubnim dijelovima Općine Jelenje. Krajnji je cilj da naše obitelji imaju manje komunalnog otpada u kućanstvu, kojeg će preuzimati KD Čistoća.

Naši mještani imaju mogućnost legalno zbrinuti kompletan otpad ali i sekundarne sirovine, prije svega tu mislim na papir, staklo, plastiku, metalnu ambalažu i glomazni otpad. Novi način prikupljanja komunalnog otpada i reciklažno dvorište nadopunjuju se u sustavu koji ima za cilj odvojeno prikupiti otpad / sirovinu, kao civilizirani građani Europske unije.

 1. Odvajanje na kućnom pragu u kućanstvu – komunalni otpad
  Jednom u tjednu KD Čistoća na kućnom pragu ili na predviđenim lokacijama prikuplja otpad iz domaćinstva koji nije odvojen i pripremljen je, od strane mještana, u zelenoj kanti. Molim mještane da se pridržavaju uputa i otpad zbrinjavaju isključivo u svoju kantu. Dobro znane "baje" koje smo nekada koristili otišle su u povijest jer se prešlo na novi individualni način sakupljanja otpada.
 2. Eko otoci u naseljima za manje količine sekundarnih sirovina (papir, staklo, plastika, metalna ambalaža), besplatno zbrinjavanje
  Kako bi zelena kanta što duže bila prazna potrebno je papir, staklo, plastiku i metalnu ambalažu odložiti u eko-otoke koje se nalaze na javnim površinama. Mještani veće količine predmetnih sirovina voze u naše Reciklažno dvorište.
 3. Krupni glomazni otpad – dovoz u Reciklažno dvorište Podhum, besplatno zbrinjavanje
  Reciklažno dvorište radi ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 13 do 20 sati te subotom od 8 do 13 sati. Kontakt: +385 (0)91 227 52 03.
  Reciklažno dvorište je prostor u kojem se prikuplja, sortira i privremeno skladišti otpad i predstavlja prvu stepenicu u procesu recikliranja. Cilj reciklažnog dvorišta Općine Jelenje je pružanje mogućnosti za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Mještani mogu legalno odvajati opasni otpad, papir, staklo, plastiku, tekstil, krupni (glomazni) komunalni otpad i time osigurati odgovarajuće zbrinjavanje.
 4. Krupni glomazni otpad – besplatno grajfer na kućnu adresu
  Na stranicama jelenje.hr i cistocarijeka.hr može se preuzeti i popuniti obrazac za dolazak grajfera na kućnu adresu. Preporučena količina je 2m3 krupnog otpada, jednom godišnje po kućanstvu.

Projekt novog gospodarenja otpadom dugo se priprema za područje Primorsko-goranske županije. Jedan od prvih sastanaka, na temu gospodarenja otpadom, održao sam sredinom studenog 2017. godine na Krku s gradonačelnikom Darijom Vasilićem, kako bi vidjeli kako krčki model zbrinjavanja otpada, kao jedan od najboljih primjera u Republici Hrvatskoj, primijeniti i u našoj sredini. Tamo mi je potvrđeno da bez odvajanja sirovina iz komunalnog otpada nije moguće smanjiti količinu otpada koji na kraju dolazi u ŽCGO Marišćina.

Naveo sam sve korake koje je potrebno poduzeti u svakom kućanstvu na području našeg Jelenja. Od sutra je svim mještanima omogućeno korištenje novog sustava. Više nema razloga da se madraci, ormari, štednjaci i ostali krupni otpad odlažu na javnim površinama. Također, korištenjem novog sustava mještani će imati manje otpada u svojem kućanstvu za predaju KD Čistoći koji će tjedno obilaziti definirane rute u našoj zajednici.

Ako još uvijek u našoj općini ima kućanstva koji nisu preuzeli svoj spremnik pozivam ih da se jave na navedene brojeve u nastavku.

 • Prijava novih korisnika, promjena vlasništva, promjena broja članova kućanstva, zamjena postojećih individualnih spremnika ili preuzimanje spremnika, reklamacije računa – tel. 051 353 400 i 051 353 402 ili mail komercijala.stambeni@cistoca-ri.hr
 • Postupanje sa spremnicima, programi odvoza otpada i rute vozila za prikupljanje otpada – tel. 051 353 429 i 051 353 430 ili mail info@cistoca-ri.hr

Podsjećam da se Republika Hrvatska obvezala da će do 2022. godine odvojeno prikupitI 60% komunalnog otpada. Ovo je prilika i našoj zajednici da damo svoj doprinos u ostvarivanju preuzetih obveza.

Ovim putem pozivam sve svoje sumještane da koriste osigurane resurse (zeleni spremnici, eko-otoci, reciklažno dvorište, grajfer) koji su na raspolaganju kako bi smanjili količinu komunalnog otpada u svom kućanstvu, a time i u ŽCGO Marišćina.

Robert Marčelja
Načelnik Općine Jelenje


Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.