Navigacija

Glavni meni

Gordana Tomas: Naš rad dostupan je svim mještanima Općine Jelenje

Općina Jelenje dobila priznanje za transparentnost općinskog proračuna...

Tipografija

Danas je Općina Jelenje primjer transparentnosti. Sve bitne informacije za mještane ili druge dionike transparentno se objavljuju. Općina Jelenje u najnovijem istraživanju ocijenjena je najvišom ocjenom (5) te se shodno tome svrstala među najtransparentnije općine u Hrvatskoj.

Zakon o pravu na pristup informacijama omogućio je svim pravnim i fizičkim osobama da podnošenjem zahtjeva pristupe svim informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Općina Jelenje unazad godinu dana u cijelosti poštuje odredbe ovog Zakona i pravovremeno odgovara na sva pitanja koja pristignu od mještana ili pravnih osoba temeljem ovog Zakona. Odgovori i dokumenti stižu na e-mail ili adresu tražitelja u roku od 15 dana od dana zaprimanja upita. Općina Jelenje javni je servis građana, stoga smo porazgovarali s Gordanom Tomas, pročelnicom Jedinstvenog upravnog odjela i ovlaštenom službenicom za informiranje.

Koja je zadaća službenika za informiranje?

Službenik za informiranje redovito objavljuje informacije, te rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima, a koji se odnose na rad tijela Općine Jelenje.

Koji se dokumenti najviše traže?

Do danas smo imali zahtjeva za pristup informaciji iz raznih područja rada, na primjer: pristup dokumentaciji iz radnih odnosa, računovodstvenoj dokumentaciji, financijskoj dokumentaciji, natječajnoj dokumentaciji i sl. Najveći broj zahtjeva za pristup informaciji bio je iz područja financijske dokumentacije.

Koliko je do sada dostavljeno dokumenata vezanih uz 2017. i 2018. godinu?

U 2017. godini primili smo 30 zahtjeva za pristup informaciji, a u 2018. do konca travnja 18 zahtjeva. Napominjem da u pravilu svaki zahtjev sadrži u prosjeku od 3 do 4 pojedinačna upita za pristup informaciji. Ono što je bitno napomenuti kao osoba za informiranje podnositelju zahtjeva mogu dostaviti svaki dokument ili akt  kojim raspolažu tijela Općine Jelenje. Često sam bila u situaciji odbiti zahtjev za pristup informaciji jer podnositelji traže: "očitovanje", "mišljenje", "izvješće" i slično, što u smislu Zakona nije informacija. Informacija je samo dostupan dokument, snimka, odluka  i sl. u pisanom obliku.

Postoje li trenutno dokumenti koji se ne mogu uručiti mještanima?

Moram naglasiti da ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, osoba za informiranje dužna je odbiti ili ograničiti pravo na pristup informaciji koja bi mogla dovesti do otkrivanja osobnih podataka pojedinaca. Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. Općina Jelenje unazad godinu dana postavlja veliku količinu dokumenata i materijala koji se objavljuju na općinskom web portalu i koji su tako dostupni svim mještanima.

Smatrate li da je Općina Jelenje trenutno primjer dobre prakse i kakva je situacija po pitanju transparentnosti bila unazad nekoliko godina?

Da, smatram da je danas Općina Jelenje primjer transparentnosti. Iako je opće poznata činjenica da i pored malog broja zaposlenih u Općini uz njihov rad i  stručnu pomoć vanjskih suradnika sve informacije bitne za mještane ili druge dionike transparentno se objavljuju. Informacije su dostupne na web stranici Općine, ista je pregledna i svako može doći do njih.  Isto se ne može reći za proteklo razdoblje. Nesporna je činjenica da se zbog načina vođenja stranice u prethodnim godinama načelo transparentnosti nije primjenjivalo u svim područjima. Veliki broj informacija nije objavljivan niti je bio dostupan mještanima.

Ima li mjesta za unaprjeđenje? Što se misli dodatno unaprijediti u ovoj godini?

Za unapređenje uvijek ima mjesta. Plan nam je tijekom ove godine na stranici Općine pored do sada postavljenih dokumenta postaviti i sve pojedinačne odluke općinskog načelnika. Trud svih nas kao rezultat ima najvišu ocjenu za transparentnost i otvorenost u radu koju daje Povjerenica za informiranje a koja je rezultat analitičke provjere 14 pristupnih točaka podataka objavljenih na internet stranici tijela javne vlasti što do 2017. nije bio slučaj.

Pristup informacijama povećava mogućnost kontrole rada tijela javne vlasti, doprinosi efikasnijoj borbi protiv korupcije, te osnažuje povjerenje u institucije. Zakon o pravu na pristup informacijama osigurava pristup informacijama koje posjedujemo i s kojima raspolažemo i svaki mještanin može podnijeti zahtjev za pristup informaciji koja ga interesira i ista će se rado dostaviti.

Dokumentacija: Pravo na pristup informacijama


Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.